Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
25 Април 2014 17:04 0.031 0.014 (82.35%)

Мостстрой АД /в несъстоятелност/ (5MY / MOSTS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2012
6/2012 3/2012 12/2011 »
ROE (T4Q)   16.32% 18.25% 66.80% 76.44%  
ROE (3YA)   47.86% 96.72% -218.88% -4.06%  
ROFA (T4Q)   -431.71% -310.66% -812.83% -372.22%  
ROFA (3YA)   -247.94% -173.90% -287.88% -139.35%  
ROA (T4Q)   -154.39% -136.88% -407.56% -207.41%  
ROA (3YA)   -99.85% -77.40% -143.16% -75.33%  
ROCE (T4Q)   10.20% 15.89% 224.37% 450.45%  
ROCE (3YA)   -212.33% -54.55% 65.00% 142.04%  
Operating Margin (T4Q)   -58.42% -128.68% -2 230.44% -2 103.50%  
Operating Margin (3YA)   -3 224.59% -1 047.41% -930.30% -813.20%  
Pretax Margin (T4Q)   -319.24% -477.91% -2 667.82% -2 449.54%  
Pretax Margin (3YA)   -3 311.53% -1 163.82% -1 061.50% -928.55%  
Net Profit Margin (T4Q)   -580.07% -827.15% -2 948.74% -2 795.59%  
Net Profit Margin (3YA)   -3 398.56% -1 280.28% -1 169.76% -1 043.93%  
CFO/Sales (T4Q)   -21.88 -17.48 -62.93 -11.40  
CFO/Sales (LQ)   -12.37 -1 100.00 -8 075.00 39.65  
CFO/Equity (T4Q)   0.62 0.39 1.43 0.31  
CFO/Equity (LQ)   0.11 0.17 1.05 -0.76  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.56 -0.34 -1.22 -0.23  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.11 -0.16 -0.95 0.67  
Sales/Employees (LY)   - - - 14K  
Net Income/Employees (LY)   - - - -391K  
FCF (T4Q)   -232K -156K -444K -122K  
FCF (LQ)   -47K -64K -333K 212K  
EBIT (T4Q)   -1 082K -1 375K -15 226K -14 563K  
EBIT (LQ)   -122K -121K -296K -543K  
EBITDA (T4Q)   -1 041K -1 333K -15 181K -14 516K  
EBITDA (LQ)   -112K -112K -286K -531K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.