Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
04 Юли 2022 15:27 7.100 0.100 (1.43%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   20.17% 15.97% 9.11% 10.55%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   4.19% 0.12% -0.90% 2.02%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   43.89% 53.18% 71.10% 26.88%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   48.86% 39.52% 23.82% 0.21%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.29% -70.77% -71.01% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -61.01% -62.42% -2.52% 21.77%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.08% -77.55% -84.30% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -76.14% -77.55% -3.64% 28.44%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 8.37% -56.52% -18.42%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   3.63% -9.07% 7.26% 6.20%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 8.39% -61.32% -18.65%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -3.21% -13.75% 1.15% 0.87%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 8.39% -61.32% -18.65%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   3.66% -10.78% 7.21% 5.94%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10.08% 52.73% 40.35% 31.07%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.