Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
04 Юли 2022 15:27 7.100 0.100 (1.43%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   21.81% 18.13% 17.16% 20.04%  
ROE (3YA)   20.96% 19.93% 19.26% 21.15%  
ROFA (T4Q)   33.21% 27.45% 26.00% 30.41%  
ROFA (3YA)   31.51% 29.58% 28.40% 31.03%  
ROA (T4Q)   14.03% 12.07% 11.88% 14.20%  
ROA (3YA)   14.45% 13.82% 13.47% 14.90%  
ROCE (T4Q)   22.21% 19.06% 17.44% 19.76%  
ROCE (3YA)   20.17% 19.00% 18.25% 19.91%  
Operating Margin (T4Q)   8.99% 7.91% 8.55% 11.55%  
Operating Margin (3YA)   11.01% 10.65% 10.53% 11.94%  
Pretax Margin (T4Q)   8.99% 7.91% 8.55% 11.55%  
Pretax Margin (3YA)   11.01% 10.65% 10.53% 11.94%  
Net Profit Margin (T4Q)   8.08% 7.17% 7.71% 10.33%  
Net Profit Margin (3YA)   9.91% 9.63% 9.48% 10.70%  
CFO/Sales (T4Q)   3.59 3.88 8.87 13.13  
CFO/Sales (LQ)   9.91 4.68 3.46 -5.82  
CFO/Equity (T4Q)   9.70 9.82 19.74 25.47  
CFO/Equity (LQ)   6.18 4.04 2.49 -2.92  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   17.50 19.58 44.42 61.92  
CFO/Total Liabilities (LQ)   10.51 6.31 4.72 -6.33  
Sales/Employees (LY)   377K - - -  
Net Income/Employees (LY)   31K - - -  
FCF (T4Q)   1 029K 1 017K 3 148K 4 394K  
FCF (LQ)   1 118K 617K 232K -938K  
EBIT (T4Q)   5 361K 4 392K 4 180K 4 917K  
EBIT (LQ)   916K 2 744K 567K 1 134K  
EBITDA (T4Q)   6 448K 5 495K 5 295K 6 033K  
EBITDA (LQ)   1 179K 3 012K 844K 1 413K  
Dividend Cover (LY)   3.80 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.26 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.74 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.