Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
18 Август 2022 15:41 6.850 0.050 (0.74%)

Хидравлични елементи и системи АД (HES / 4HE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   17.58% 17.42% 9.76% 8.61%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10.34% 8.64% 9.90% 9.34%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   43.60% 43.58% 75.90% 56.22%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   52.56% 39.02% 26.58% 5.89%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -41.20% -84.84% -760.49% 75.79%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -40.19% -25.18% 13.20% 2.18%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -80.52% -122.12% - 149.01%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -88.52% -54.67% 31.82% 10.79%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   48.66% -37.23% 27.29% 363.60%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   48.68% 35.23% 101.18% 122.40%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   48.32% -37.85% 29.90% 363.61%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   48.60% 35.25% 103.19% 122.97%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   48.32% -37.85% 29.90% 363.61%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   48.60% 35.25% 103.19% 122.97%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 19.23% 19.23% 19.23%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   30.48% 69.27% 95.53% 61.93%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.