Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
19 Април 2024 11:58 5.800 0.000 (0.00%)

Хидравлични елементи и системи АД (HES / 4HE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с хидравлични изделия.
Борсов код: HES / 4HEПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11HIYMAT14Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 838168266Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция Ямбол 8600, ул. Пирин № 1
Телефони046/661464
Факс
E-mailinfo@hes-co.com
Сайт на компаниятаwww.hes-co.com
 
Общ брой акции 18 193 752
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 506
Ръководство Петър Дянков Бъчваров, Прокурист
Лома ЕООД, представлявано от Евгений Василев Узунов
Велев инвест ЕООД, представлявано от Васил Георгиев Велев
Членове на управителен орган МАЯ-ПЛ ООД, представлявано от Спас Борисов Видев
Лома ЕООД, представлявано от Евгений Василев Узунов
Велев инвест ЕООД, представлявано от Васил Георгиев Велев
Директор за връзки с инвеститорите София Аргирова-Атанасова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.33 0.3135 30.05.2023
2021 0.31 0.2945 12.05.2022
2020 0.26 0.247 13.05.2021
2019 0.21 0.1995 14.05.2020
2018 0.26 0.247 14.05.2019
2017 0.22 0.209 15.06.2018
2016 0.18 0.171 16.05.2017
2015 0.2 0.19 14.06.2016
2014 0.16 0.152 05.06.2015
2013 0.35 0.3325 04.06.2014
2012 0.25 0.2375 05.06.2013
2011 0.3 0.2955 08.06.2012
2010 0.1579 0.150005 15.06.2011
2009 0.1368437 0.13 17.06.2010
2008 0.0842 0.0838 18.06.2009
2007 0.14 0.13 12.06.2008
2006 0.13 0.12 14.06.2007
2005 1 0.93 05.06.2006
2004 1 0.93 03.05.2005
2003 0.5 0.42 01.06.2004
 

Разпределение на акционерен капитал

Стара Планина Холд АД 64.53%
Физически лица, притежаващи под 5% от капитала 15.39%
Славяна АД 8.28%
ЗУПФ Алианц България 6.99%
ПОК Алианц България 4.81%
 

Участия в други компании

"СПХ - ТРАНС" ООД София 5.00%