Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
18 Август 2022 15:41 6.850 0.050 (0.74%)

Хидравлични елементи и системи АД (HES / 4HE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   19.50% 17.93% 20.29% 19.99%  
ROE (3YA)   15.05% 14.62% 14.79% -  
ROFA (T4Q)   29.02% 26.62% 30.22% 29.07%  
ROFA (3YA)   21.87% 21.20% 21.57% -  
ROA (T4Q)   15.34% 14.34% 16.55% 16.31%  
ROA (3YA)   12.00% 11.73% 11.88% -  
ROCE (T4Q)   20.87% 19.13% 21.55% 21.23%  
ROCE (3YA)   16.00% 15.50% 15.61% -  
Operating Margin (T4Q)   12.17% 12.01% 14.51% 15.84%  
Operating Margin (3YA)   10.89% 10.72% 10.73% -  
Pretax Margin (T4Q)   12.17% 12.01% 14.51% 15.84%  
Pretax Margin (3YA)   10.89% 10.72% 10.73% -  
Net Profit Margin (T4Q)   10.95% 10.80% 13.08% 14.25%  
Net Profit Margin (3YA)   9.79% 9.64% 9.67% -  
CFO/Sales (T4Q)   4.96 6.60 10.91 13.41  
CFO/Sales (LQ)   4.87 2.16 -3.08 16.41  
CFO/Equity (T4Q)   8.83 10.95 16.91 18.81  
CFO/Equity (LQ)   2.42 0.96 -1.27 6.91  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   32.58 43.73 74.90 83.33  
CFO/Total Liabilities (LQ)   8.20 3.31 -5.23 27.42  
Sales/Employees (LY)   - 140K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 15K - -  
FCF (T4Q)   401K 1 418K 3 985K 4 703K  
FCF (LQ)   246K -465K -1 402K 2 022K  
EBIT (T4Q)   9 499K 8 503K 9 401K 9 076K  
EBIT (LQ)   3 043K 1 514K 1 516K 3 426K  
EBITDA (T4Q)   12 965K 11 757K 12 483K 12 056K  
EBITDA (LQ)   3 946K 2 407K 2 383K 4 229K  
Dividend Cover (LY)   - 1.43 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.70 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.30 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.