Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
12 Октомври 2017 14:39 1.020 0.061 (5.64%)

ЗД Евро инс АД (5IC / EURINS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2012
9/2012 6/2012 3/2012 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   16.62% 11.77% 20.73% 10.26%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -66.28% 20.00%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -70.72% - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -66.28% 20.00%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -11.13% - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -7.27% -43.08% -44.97% -32.61%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.