Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
12 Октомври 2017 14:39 1.020 0.061 (5.64%)

ЗД Евро инс АД (5IC / EURINS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции.
Борсов код: 5IC / EURINSПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100081055Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 121265113Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1797, бул. Г.М.Димитров 16
Телефони02/9651525
Факс02/9651526; 9651527
E-mailoffice@euroins.bg
Сайт на компаниятаwww.euroins.bg
 
Общ брой акции 16 470 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 426
Ръководство Димитър Стоянов Димитров, Прокурист
Йоанна Цветанова Христова
Румяна Гешева Бетова
Петър Веселинов Аврамов, Председател на управителен съвет и Изпълнителен директор
Антон Йотов Пиронски, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Йоанна Цветанова Христова
Антон Йотов Пиронски
Велислав Милков Христов
Румяна Гешева Бетова
Петър Веселинов Аврамов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2006 0.17 0.16 29.06.2007
2005 0.05 0.05 21.04.2006
 

Разпределение на акционерен капитал

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД 77.22%
Други 22.78%
 

Участия в други компании