Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Септември 2023
 
12 Октомври 2017 14:39 1.020 0.061 (5.64%)

ЗД Евро инс АД (5IC / EURINS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2012
9/2012 6/2012 3/2012 »
ROE (T4Q)   - - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   0K - - -  
Net Income/Employees (LY)   1K - - -  
FCF (T4Q)   0K 0K 0K 0K  
FCF (LQ)   0K 0K 0K 0K  
EBIT (T4Q)   0K 0K 0K 0K  
EBIT (LQ)   0K 0K 0K 0K  
EBITDA (T4Q)   0K 0K 0K 0K  
EBITDA (LQ)   0K 0K 0K 0K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.