Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
23 Юни 2022 16:21 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.69% 0.66% 0.26% 0.35%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.47% 0.48% 0.63% 0.65%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   9.52% 9.21% -17.25% 0.00%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   0.58% -3.40% -7.10% -2.90%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -81.82%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -128.57%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -23.73% -89.62% -45.71% 14.58%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -62.24% -58.85% 152.76% 233.83%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.59% - -9.83% 4.65%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -3.12% -2.08% -2.08% -21.43%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.59% - -9.83% 4.65%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -26.65% -25.36% - 593.90%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.84% 6.00% 5.85% 6.12%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.