Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
23 Юни 2022 16:21 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   0.47% 0.48% 0.63% 0.66%  
ROE (3YA)   0.49% 0.57% - -  
ROFA (T4Q)   0.89% 0.91% 1.19% 1.23%  
ROFA (3YA)   0.91% 1.05% - -  
ROA (T4Q)   0.37% 0.38% 0.50% 0.52%  
ROA (3YA)   0.38% 0.45% - -  
ROCE (T4Q)   0.15% 0.16% 0.38% 0.41%  
ROCE (3YA)   0.23% 0.22% - -  
Operating Margin (T4Q)   43.16% 44.87% 60.70% 60.35%  
Operating Margin (3YA)   44.76% 51.07% - -  
Pretax Margin (T4Q)   43.16% 44.87% 60.70% 60.35%  
Pretax Margin (3YA)   44.76% 51.07% - -  
Net Profit Margin (T4Q)   39.23% 40.86% 54.87% 54.76%  
Net Profit Margin (3YA)   39.97% 46.30% - -  
CFO/Sales (T4Q)   6.51 3.62 -18.39 -32.53  
CFO/Sales (LQ)   11.07 13.86 -3.79 0.80  
CFO/Equity (T4Q)   0.08 0.04 -0.21 -0.39  
CFO/Equity (LQ)   0.03 0.05 -0.01 0.00  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   0.29 0.16 -0.79 -1.45  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.12 0.19 -0.03 0.01  
Sales/Employees (LY)   - 1 023K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 418K - -  
FCF (T4Q)   54K 22K -199K -354K  
FCF (LQ)   25K 43K -12K -2K  
EBIT (T4Q)   165K 179K 412K 444K  
EBIT (LQ)   45K 27K 38K 55K  
EBITDA (T4Q)   179K 194K 428K 460K  
EBITDA (LQ)   48K 30K 42K 59K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.