Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 12 Юли 2024
 
09 Юли 2024 11:14 0.456 0.040 (9.62%)

Билборд АД (BBRD / 5BP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2018
9/2018 6/2018 3/2018 »
ROE (T4Q)   1.55% 2.15% - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   1.64% 2.26% - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   1.08% 1.50% - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   1.74% 2.33% - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   4.18% 5.77% - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   4.18% 5.77% - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   4.08% 5.43% - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   23.64 20.41 - -  
CFO/Sales (LQ)   2.85 33.08 38.86 21.48  
CFO/Equity (T4Q)   8.96 8.10 - -  
CFO/Equity (LQ)   0.29 3.07 3.65 1.94  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   21.01 18.73 - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.70 7.25 8.61 4.38  
Sales/Employees (LY)   60K - - -  
Net Income/Employees (LY)   2K - - -  
FCF (T4Q)   761K 554K - -  
FCF (LQ)   -203K 365K 484K 115K  
EBIT (T4Q)   486K 653K - -  
EBIT (LQ)   -112K 145K 243K 210K  
EBITDA (T4Q)   1 637K 1 821K - -  
EBITDA (LQ)   153K 440K 539K 505K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.