Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
12 Юни 2024 13:06 0.480 0.016 (3.23%)

Билборд АД (BBRD / 5BP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.
Борсов код: BBRD / 5BPПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100088076Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 130472125Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1463, пл. България 1, НДК, вх. АИ4
Телефони02/9166500
Факс02/9630606
E-mailoffice@digitalprint.bg
Сайт на компаниятаhttps://billboard.bg
 
Общ брой акции 15 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 134
Ръководство Стефан Василев Генчев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Борислав Христов Борисов
Десислав Грозев Томов
Стефан Василев Генчев
Калин Василев Генчев
Румен Събев Радев
Директор за връзки с инвеститорите Ана Соколова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Васил Стефанов Генчев 25.00%
Калин Василев Генчев 20.00%
Стефан Василев Генчев 20.00%
Венета Стефанова Генчева 9.89%
 

Участия в други компании

6. "Дигитал Принт" ЕООД 100.00%
7. "Хиитсет" ЕООД 100.00%
5. "Инстор Медия" ООД 100.00%
3. "Ди Пи Ес България" ООД 60.00%
2. "Дедракс" ООД 60.00%
4. "Нимисофт" ООД 51.00%
8. "Мега Принт" ДОО 51.00%
1. "Моушън Артс" ООД 51.00%