Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
08 Декември 2021 15:23 100.160 0.010 (0.01%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   24.38% 11.35% 10.42% -5.26%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   22.54% 43.53% 29.43% -11.07%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -920.00% 194.74% 321.05% -  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   300.40% 320.32% 307.20% -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -4 818.18% - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -4 818.18% - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -49.13% 408.22% - -103.02%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -11.31% 4.19% -6.48% -58.75%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -55.03% - - -100.00%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -17.64% 5.47% -0.93% -49.40%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -55.03% - - -155.14%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   30.19% 73.63% 68.84% -153.58%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.83% -0.83% -0.83% 0.00%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.