Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
03 Април 2024 15:49 101.700 0.000 (0.00%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
Борсов код: 16TA / 16TAПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100026173Сектор: -
БУЛСТАТ: 102046474Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Братя Бъкстон №40
Телефони(+359) 898 979 773
Факс
E-mailadara@adarajsc.eu
Сайт на компаниятаwww.adarajsc.eu
 
Общ брой акции 15 000
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Станислав Василев
Членове на управителен орган Станислав Василев
Надя Добрева
Славчо Бонев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании