Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Януари 2022
 
13 Януари 2022 14:02 0.665 1.335 (66.75%)

Завод за шлиф. машини АД (GPP / 3Z7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.665 1.335 66.75% 1 13 Януари 2022 14:02
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1
Средно дневен обем (лева/акции) 2 488 / 1 382
Пазарна
капитализация
129 360
Брой емитирани акции 194 526
P/E  0.53
P/B  0.04
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 2.000
Най-висока дневна цена 0.665
Най-ниска дневна цена 0.665
Най-висока 52-седмична цена 3.00
Най-ниска 52-седмична цена 0.665
52-седмично изменение 33.50%
Изменение от началото на годината 66.75%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 66.75% 66.75% 66.75% 33.50% 66.75% 33.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 77.83% 0.00% 77.83%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 63.06% 0.00% 63.06%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 3 653 000 лв.
Продажби 2 916 000 лв.
EBITDA 281 000 лв.
EBIT 211 000 лв.
Нетна печалба 245 000 лв.
Печалба на акция 1.26 лв.
ОПП -761 000 лв.
ОА/СК 1.11
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 100.00% -68.94% -
Счетоводна стойност на акция 8.05% 0.07% -1.17%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA 294.37% 86.84% -33.33%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -