Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 3 Декември 2021
 
29 Август 2018 14:30 97.500 87.500 (875.00%)

София Хотел Балкан АД (SHB / 3ZB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
97.500 87.500 875.00% 98 29 Август 2018 14:30
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1
Средно дневен обем (лева/акции) 1 / 0
Пазарна
капитализация
513 229 860
Брой емитирани акции 5 263 896
P/E  494.92
P/B  11.01
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 10.000
Най-висока дневна цена 97.500
Най-ниска дневна цена 97.500
Най-висока 52-седмична цена 97.50
Най-ниска 52-седмична цена 1.65
52-седмично изменение 1 846.11%
Изменение от началото на годината 1 846.11%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 875.00% 875.00% 875.00% 5 809.09% 1 846.11% 1 846.11%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 875.00% 5 809.09% 5 809.09%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 205.88% 415.30% 415.30%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 137 619 000 лв.
Продажби 14 847 000 лв.
EBITDA 4 225 000 лв.
EBIT 2 875 000 лв.
Нетна печалба 1 037 000 лв.
Печалба на акция 0.20 лв.
ОПП 3 270 000 лв.
ОА/СК 2.95
Последен дивидент/година 2.90/2005
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция 17.24% 1.43% 90.62%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA 0.74% 19.83% -10.58%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -