Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Януари 2022
 
10 Декември 2021 12:45 42.400 3.400 (8.72%)

235 Холдингс АД (235H / 94G)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
42.400 3.400 8.72% 114 480 10 Декември 2021 12:45
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.05% / 2 700
Средно дневен обем (лева/акции) 7 319 / 200
Пазарна
капитализация
216 621 600
Брой емитирани акции 5 109 000
P/E  -
P/B  -
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 39.000
Най-висока дневна цена 42.400
Най-ниска дневна цена 42.400
Най-висока 52-седмична цена 42.40
Най-ниска 52-седмична цена 29.00
52-седмично изменение 72.36%
Изменение от началото на годината 72.36%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 8.72% 17.78% 17.78% 46.21% 72.36% 72.36%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 8.72% 8.72% 41.33% 46.21% 46.21%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.30% 2.30% 15.86% 20.55% 20.55%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи -
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК -
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 72.36% 8.85% 80.80%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -