Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
29 Декември 2023 11:51 48.600 0.000 (0.00%)

235 Холдингс АД (235H / 94G)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др. Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. В случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
Борсов код: 235H / 94GПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100017174Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 204744984Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, пл. Петко Р. Славейков №7, вх. Б, ет. 2
Телефони(+359 2) 963 05 79
Факс
E-mailinfo@235.world
Сайт на компаниятаwww.235.world
 
Общ брой акции 5 109 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Венцислав Давидофф
Членове на управителен орган Тодор Тодоров
Венцислав Двидофф
Мариела Попова
Петър Петров
Дарина Дикова
Директор за връзки с инвеститорите Явор Бояджиев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании