Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
26 Март 2024 10:24 8.000 0.000 (0.00%)

Топливо АД (TOPL / 3TV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан.
Борсов код: TOPL / 3TVПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11TOSOAT18Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 831924394Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул. Солунска № 2
Телефони02/987 76 55; 933 35 10
Факс02/988 55 78
E-mailtoplivo@toplivo.net; : DVI@toplivo.net
Сайт на компаниятаwww.toplivo.bg
 
Общ брой акции 5 416 829
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 232
Ръководство Бедо Бохос Доганян, Изпълнителен директор
Преслав Красимиров Козовски, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Преслав Красимиров Козовски
Бедо Бохос Доганян
Людмила Викторовна Стамова
Марияна Иванова Станева
Румен Валери Панайотов
Директор за връзки с инвеститорите Петя Коцова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2005 0.25 0.23 26.05.2006
 

Разпределение на акционерен капитал

Синергон Холдинг АД 73.42%
Други юридически лица 20.39%
Физически лица 6.19%
 

Участия в други компании

ТОПЛИВО ООО, гр. Москва 100.00%