Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Декември 2021
 
01 Декември 2021 15:44 8.000 0.000 (0.00%)

ТК-ХОЛД АД (TCH / T24)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: TCH / T24Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100009981Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121657705Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция п.к.1618  София, бул. “Цар Борис III” №140
Телефони02/855 11 70
Факс9555724
E-mailoffice@tkhold.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 8 539 384
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 12
Ръководство Юри Жак Аройо, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Иван Петров Ревалски- член на Съвета на директрите
Юри Жак Аройо- Изпълнителен директор
Пламен Гочев Димитров- председател на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите Георги Бахнев Георгиев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2019 0.07158 0.068001 30.06.2020
2006 0.1 0.09 22.06.2007
2003 0.09 0.08 21.06.2004
2001 0.08 0.07 06.06.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

Асет-П ООД 10.36%
Норди АД 9.48%
Ливест АД 8.34%
Бонора АД 5.99%
Приви АД 5.76%
ЛГР АД 5.49%
 

Участия в други компании

ТК Енерджи ЕООД 100.00%
Тунджа 73 ООД 100.00%
Комплект ББ ЕООД 100.00%
ВИП Комерсиал еоод 100.00%
Балкания префабрикати ЕООД 100.00%
Труд и капитал трейдинг ЕООД 100.00%
Модул АД 91.14%
Добруджанска мебел АД 85.64%
Рален текс АД 82.43%
Изгрев АД 79.72%
Агрокомб АД 79.03%
ППС АД 76.42%
Беласица АД 73.88%
Бял бор АД 73.72%
ТК Лизинг ООД 70.00%
Модул - 97 АД 68.50%
Милк Комерсиал ООД 65.00%
Каумет АД 62.61%
Атлас АД 61.78%
Белпред АД 61.77%
Технотекс АД 61.76%
ТК Тел ООД 50.00%
ТК Пролайн АД 50.00%
Кабиле ЛБ АД 48.84%
Каумет инвест АД 42.15%
Крепежи България трейдинг ООД 40.00%
Агроекохим АД 33.99%
Кабиле ЛБ 98 АД 33.00%
Месопром-Видин ООД 32.97%
Рилски лен АД 21.73%
ППС-ИМОТИ АД 13.18%
Кристал АД 8.75%
Вихрен-БЛ АД 4.33%
Хармония-ТМ АД 1.93%
Машпроектинженеринг АД 0.35%