Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
17 Май 2024 13:30 8.800 0.000 (0.00%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, изграждане и поддържане на съобщителни и телекомуникационни мрежи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Борсов код: TBS / TBSПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100017190Сектор: Телекомуникации
БУЛСТАТ: 205744019Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Панорама София №6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
Телефони(+359 2) 970 40 40
Факс
E-mailoffice@telelink.com
Сайт на компаниятаwww.telelink.com
 
Общ брой акции 12 500 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Иван Житиянов
Членове на управителен орган Гойко Мартинович
Николета Станаилова
Иван Житиянов
Теодор Добрев
Орлин Русев
Директор за връзки с инвеститорите Иван Даскалов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.81 0.7695 21.09.2022
2021 0.82 0.779 14.09.2021
2020 0.480298746 0.456283809 29.09.2020
2019 0.4803 0.456285 10.09.2020
2019 0.015654532 0.014871806 29.09.2020
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании