Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 11:54 16.300 0.000 (0.00%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, изграждане и поддържане на съобщителни и телекомуникационни мрежи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Борсов код: TBS / TBSПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100017190Сектор: -
БУЛСТАТ: 205744019Принадлежност към индекс: BGBX 40, Sofix, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Панорама София №6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
Телефони(+359 2) 970 40 40
Факс
E-mailoffice@telelink.com
Сайт на компаниятаwww.telelink.com
 
Общ брой акции 12 500 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Иван Житиянов
Членове на управителен орган Иван Житиянов
Теодор Добрев
Паун Иванов
Николета Станаилова
Гойко Мартинович
Директор за връзки с инвеститорите Иван Даскалов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.82 0.779 14.09.2021
2020 0.480298746 0.456283809 29.09.2020
2019 0.015654532 0.014871806 29.09.2020
2019 0.4803 0.456285 10.09.2020
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании