Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Май 2021
 
26 Април 2021 11:15 14.300 0.200 (1.42%)

Слънце Стара Загора - Табак АД (SUN / 3JO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия със суров тютюн, производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия.
Борсов код: SUN / 3JOПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11SLSTAT17Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 833045174Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Стара Загора 6000, ул."Стамо Пулев" 1
Телефони042/230117
Факс042/230032
E-mailoffice@slancetabac.bg
Сайт на компаниятаwww.slancetabac.bg
 
Общ брой акции 1 177 860
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 173
Ръководство Диана Стоянова Бонева-Кършакова
Членове на управителен орган Диана Стоянова Бонева-Кършакова
Анелия Асенова Асенова
Иван Динев Иванов
Директор за връзки с инвеститорите Адриана Шишманова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Сила Холдинг АД 67.85%
Централна кооперативна банка 6.88%
 

Участия в други компании

Булгартабак - Трейдинг АД 0.00%