Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
29 Май 2024 15:56 23.000 0.400 (1.77%)

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH / 3NJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Борсов код: SKEH / 3NJПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11SVVAAT11Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 813194292Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна 9006, к.к. "Св.СВ.Константин и Елена" - адм. сграда
Телефони052/383949
Факс
E-mailm.dobreva@stconstantine.bg
Сайт на компаниятаwww.stconstantine.bg
 
Общ брой акции 3 309 560
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Елена Косева, Изпълнителен директор
Ивелина Шабан, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Елена Косева
Милчо Близнаков
Ивелина Шабан
Директор за връзки с инвеститорите Миглена Добрева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании