Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
07 Май 2024 12:41 1.990 0.000 (0.00%)

Българска роза АД (ROZA / 4BH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на натурални ароматични и синтетични продукти, изкупуване и производство на етерично-маслени продукти, парфюмерия, козметика, хранително вкусови аромати.
Борсов код: ROZA / 4BHПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11BAKAAT18Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 115009344Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Карлово 4300, Индустриална зона
Телефони0335/95328
Факс0335/96691
E-mailbulgarianrose@mbox.contact.bg
Сайт на компаниятаwww.bulgarianrose-bg.com
 
Общ брой акции 5 350 980
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 103
Ръководство Стара Планина Холд АД, представлявано от Спас Борисов Видев
Михаил Иванов Михайлов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Бик Холд ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов
Михаил Иванов Михайлов
Стара Планина Холд АД, представлявано от Спас Борисов Видев
Розаинвест ЕООД, представлявано от рени Николова Самарджиева
Директор за връзки с инвеститорите Панка Шаламанова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.05 0.0475 16.05.2024
2022 0.075 0.07125 11.05.2023
2021 0.05 0.0475 10.05.2022
2018 0.08 0.076 09.05.2019
2015 0.05 0.048 17.06.2016
2014 1 0.95 12.06.2015
2006 0.43 0.4 08.06.2007
2005 0.43 0.4 01.06.2006
2004 0.59 0.5 17.06.2005
2003 0.59 0.5 02.06.2004
2002 0.59 0.5 25.04.2003
2001 0.59 0.5 -
2000 0.18 0.15 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Стара Планина Холд АД 49.99%
Сънрайс 08 ЕООД 22.31%
 

Участия в други компании