Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
02 Юни 2010 10:24 1.000 0.690 (40.83%)

Родопска слава АД (RDSL / 3RJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на облекла.
Борсов код: RDSL / 3RJПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11ROBEBT10Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 108004699Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Бенковски 6865 обл.Хасково, общ.Кирково
Телефони03676/2209
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 17 367
Номинал на 1 акция2.90
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Ахмет Салимехмет Хасан, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Ахмет Салимехмет Хасан
Миглена Нанкова Николова
Ангел Дилов Иванов
Директор за връзки с инвеститорите Мухаммед Али Мамиш
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Картал ЕООД 34.00%
 

Участия в други компании