Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Март 2021
 
19 Декември 2006 12:00 209.550 0.000 (0.00%)

Прайм Турист АД (5P5 / PRIMTUR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Търговско представителство и посредничество, консултации, маркетинг и реклама, участие в други търговски дружества, производство на стоки и услуги, комисионна, спедиторска, складова, туристическа дейност, външноикономическа дейност и реекспорт.
Борсов код: 5P5 / PRIMTURПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100091062Сектор: Туризъм
БУЛСТАТ: 131158266Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "Македония" 19
Телефони02/9455380
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 38 500
Номинал на 1 акция100.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Илияна Щерева-Иванова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Иван Иванов
Илияна Щерева-Иванова
Мариета Байкушева
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Яна Тур България 100.00%
 

Участия в други компании

ВИЛА РОКА ЕООД 100.00%
ПРАЙМ ТУРИСТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 100.00%