Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
25 Април 2014 12:47 0.145 0.005 (3.33%)

Оловно цинков комплекс АД /в несъстоятелност/ (5OTZ / OTZK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти.
Борсов код: 5OTZ / OTZKПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11OLKAAT10Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 000220014Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Кърджали 6600, бул. "България" № 127, п.к. №37
Телефони0361/25501
Факс0361/25501
E-mailock@ock-bg.com
Сайт на компаниятаwww.ock-bg.com
 
Общ брой акции 8 413 360
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 765
Ръководство Славея Стоянова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Валентин Гаджев
Славея Стоянова
Светлана Димитрова
Цветанка Любенова
Петър Захариев
Директор за връзки с инвеститорите Петя Моллова-Делчева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2006 0.1 0.09 30.05.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Други юридически лица 1 206.00%
Интертръст Холдинг БГ ЕАД 87.40%
 

Участия в други компании