Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Януари 2021
 
15 Януари 2021 13:13 51.000 1.000 (2.00%)

Каучук АД (4KU / KAU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на каучукови изделия, проектантска и маркетингова дейност, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем на търговски и производствени обекти, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България
Борсов код: 4KU / KAUПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11KAPAAT12Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 822105378Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул."Стефан Караджа" 2
Телефони02/445108
Факс02/440058
E-mailkauchuk@kauchuk.com
Сайт на компаниятаwww.kauchuk.com
 
Общ брой акции 942 091
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Велко Ненов Генчев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Велко Ненов Генчев
Милан Димитров Джоргов
Георги Николов Николов
Директор за връзки с инвеститорите Николай Велков Генчев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2019 7.14 6.783 13.08.2020
2018 8.5 8.075 28.06.2019
2017 5.3 5.035 30.06.2018
 

Разпределение на акционерен капитал

Мура ООД 41.48%
Ник АД 28.07%
Каучук 97 АД 13.51%
 

Участия в други компании

"КАУЧУК ИМПЕКС" ООД 95.00%
Фонд "Индустрия" 0.00%