Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Юли 2024
 
12 Юли 2024 17:03 1.650 0.050 (3.12%)

ИмПулс Растеж АД (IMP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: -
Борсов код: IMPПазар: BSE BEAM
ISIN: BG1100005211Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 206421264Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция -
Телефони-
Факс-
E-mail-
Сайт на компанията-
 
Общ брой акции 5 924 264
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство „Импетус Капитал“ ООД, представлявано от Николай Ангелов Мартинов
Членове на управителен орган „Импетус Капитал“ ООД, представлявано от Николай Ангелов Мартинов
Благовест Славчев Крачев
Марин Шишев Шишев
Директор за връзки с инвеститорите Благовест Крачев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании