Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
19 Април 2024 13:11 1.410 0.000 (0.00%)

ИмПулс I АД (IMP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Бизнес и инвестиционни дейности, включително и такива, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови участия, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация
Борсов код: IMPПазар: BSE BEAM
ISIN: BG1100005211Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 206421264Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Шарл Шампо, бл. 18, вх. А, ап. 1
Телефони(+359) 02/ 953 36 21
Факс
E-mailinvestors@impulsegrowth.eu
Сайт на компаниятаwww.impulsegrowth.eu
 
Общ брой акции 5 924 264
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство „Импетус Капитал“ ООД, представлявано от Николай Ангелов Мартинов
Членове на управителен орган „Импетус Капитал“ ООД, представлявано от Николай Ангелов Мартинов
Благовест Славчев Крачев
Марин Шишев Шишев
Директор за връзки с инвеститорите Благовест Крачев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании