Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
26 Октомври 2021 10:10 1.600 0.000 (0.00%)

Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI / I67)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници, участие в изграждане на мрежи за разпространение на енергия от различни източници и др.
Борсов код: OPBI / I67Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100026092Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 200741300Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1606, ул."Дамян Груев" №1, ет.4, ап.4
Телефони02/ 962 14 84
Факс02/ 962 44 74
E-mailZAKAKI@OTENET.GR
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 10 199 999
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Гергана Крумова Атанасова
Членове на управителен орган Добрин Ганчев Колев- Член на СД
Гергана Крумова Атанасова- Изп. Член на СД
Васил Детелинов Генков- Член на СД
Директор за връзки с инвеститорите Милена Александрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2020 0.015 0.01425 21.06.2021
2019 0.015 0.01425 21.06.2021
2015 0.015 0.01425 13.08.2020
 

Разпределение на акционерен капитал

Станислав Ламбрев 34.00%
Гергана Атанасова 33.00%
Добрин Колев 33.00%
 

Участия в други компании

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД 42.00%
КОМПАС ДИДЖИТЪЛ ФАЙНЕНС КДА - BG1100020194 22.00%