Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
26 Юни 2024 12:21 3.020 0.020 (0.67%)

Сила Холдинг АД (HSI / 6S5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в бългаски и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: HSI / 6S5Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100027983Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 112100237Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1680, район р-н Красно село, бул."България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
Телефони02/9818223
Факс
E-mailsilaholding@gmail.com
Сайт на компаниятаhttp://holdingsila.com/
 
Общ брой акции 36 852 997
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Георги Николов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Станислава Лазарова
Нели Петрова
Георги Николов
Директор за връзки с инвеститорите Евгения Пеева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Метро Груп ЕООД 36.78%
 

Участия в други компании

Селект Асет Мениджмънт ЕАД 100.00%
Топ Ер Грейн ЕООД 100.00%
Зърнени Храни АД 99.96%
Слънце Стара Загора - Табак АД 67.85%
ЗД Съгласие АД 9.75%
АБС Финанс АД 9.29%
Тексим Банк АД 8.93%
ПОК Съгласие АД 3.86%
Велграф Асет Мениджмънт АД 3.44%
Химснаб България АД 1.60%