Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
17 Юни 2024 16:50 3.020 0.000 (0.00%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружество, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост.
Борсов код: HRZ / 6R2Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100051983Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 102176770Принадлежност към индекс: BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1836, ул."Владимир Вазов" №83
Телефони02/8164551
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 56 010 597
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 23
Ръководство Бисер Лозев, Изпълнителен директор
Светослав Янев, Председател на СД
Членове на управителен орган Теодора Тодорова
Бисер Лозев
Светослав Янев
Директор за връзки с инвеститорите Антония Димова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Други физически лица 46.27%
Бългериан милс ЕООД 43.85%
Финанс консултинг АД 6.82%
ДФ Инвест кепитъл - високодоходен 1.75%
Първа инвестициона банка АД 0.87%
 

Участия в други компании

Севко трейд ЕООД 100.00%
Ти Ей Би Риъл естейт ЕООД 100.00%
Шампиньон ЕООД 100.00%
Ловешки мелници 2005 ЕООД 100.00%
Маримекс 77 ЕООД 100.00%
Бългериан грейн ЕООД 100.00%
Ломски мелници София АД 99.80%