Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
02 Септември 2021 16:48 2.680 0.080 (3.08%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружество, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост.
Борсов код: HRZ / 6R2Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100051983Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 102176770Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул."Фредерик Жолио Кюри" №20, ет.10
Телефони02/8164551
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 56 010 597
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 23
Ръководство Виктория Тепавичарова, Изпълнителен директор
Ерджан Шабан, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Диана Манолова
Стиляна Иванова Грозданова
Бисер Лозков Лозев
Ерджан Шабан
Директор за връзки с инвеститорите Антония Димова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Други физически лица 46.27%
Бългериан милс ЕООД 43.85%
Финанс консултинг АД 6.82%
ДФ Инвест кепитъл - високодоходен 1.75%
Първа инвестициона банка АД 0.87%
 

Участия в други компании

Севко трейд ЕООД 100.00%
Шампиньон ЕООД 100.00%
Ти Ей Би Риъл естейт ЕООД 100.00%
Ловешки мелници 2005 ЕООД 100.00%
Маримекс 77 ЕООД 100.00%
Бългериан грейн ЕООД 100.00%
Ломски мелници София АД 99.80%