Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
17 Януари 2022 12:54 94.510 5.490 (5.49%)

Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A / GH0A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
Борсов код: GH0A / GH0AПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100017164Сектор: -
БУЛСТАТ: 200923185Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. Христофор Колумб 43
Телефони(+359 2) 965 15 54
Факс
E-mailoffice@ghproperties.bg
Сайт на компаниятаghproperties.bg
 
Общ брой акции 6 300
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Ива Гарванска-Софиянска
Членове на управителен орган Ива Гарванска-Софиянска
Пламен Пеев Патев
Николай Атанасов Дачев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании