Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
08 Декември 2022 15:52 101.150 1.000 (1.00%)

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAMB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания
Борсов код: FAMBПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100019210Сектор: -
БУЛСТАТ: 205350597Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Врабча №8
Телефони02 932 71 25
Факс
E-mailoffice@famanagement.eu
Сайт на компаниятаwww.famanagement.eu
 
Общ брой акции 30 000
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Димитър Михайлов
Членове на управителен орган Димитър Михайлов
Здравко Стоев
Стоя Асланска
Директор за връзки с инвеститорите Цветолина Проданова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.48 0.456 23.06.2022
2020 0.2132 0.20254 28.06.2021
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании