Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
28 Май 2024 16:30 4.500 0.000 (0.00%)

Етропал АД (ETR / 5EO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производството на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и инплантанти.
Борсов код: ETR / 5EOПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100001038Сектор: Здравеопазване
БУЛСТАТ: 832082699Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. Г.М.Димитров 16
Телефони02/9651558; 9651653
Факс02/9651559; 9651652
E-mailetropal@etropal.eu
Сайт на компаниятаwww.etropal.eu
 
Общ брой акции 5 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Пламен Патев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Иван Петков
Пламен Патев
Николай Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите Мая Иванова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2007 0.21 0.2 30.06.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Синтетика AД 54.81%
Евроинс Румъния АД 8.69%
УПФ - Бъдеще 6.96%
 

Участия в други компании

Диализа Бургас ЕООД 100.00%
"Диализа Етропал Алфа"ЕООД 100.00%
"Диализа Етропал Бета"ЕООД 100.00%
"Диализа Етропал Гама"ЕООД 100.00%
"Диализа Етропал Делта"ЕООД 100.00%
"Диализа Етропал Сигма"ЕООД 100.00%
"Диализа Етропал"ЕООД 99.00%
"Етропал Трейд" ООД 70.00%
FIBRA -Италия 50.00%
"ИБ Медика"АД 50.00%