Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
10 Юли 2024 15:13 2.000 0.020 (1.01%)

ЕМКА АД (EMKA / 57E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на емайлирани бобинажнии, профилни и изолирани кабели и проводници 797.
Борсов код: EMKA / 57EПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11EMSEAT19Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 107001173Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция Севлиево 5400, ул. "Н. Петков" №30
Телефони0675/32868
Факс0675/32870
E-mailemka@nat.bg
Сайт на компаниятаwww.emka-bg.com
 
Общ брой акции 43 399 452
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 281
Ръководство Иван Делчев Делчев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган МАНГ ЕООД
ДЕНИДЕ ЕООД
ПРОФИ' Т ЕООД
ЛТС КОНСУЛТ 2011 ООД
Директор за връзки с инвеститорите Снежана Василева Стоянова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.15789 0.15 19.06.2023
2020 0.0842100526 0.08 14.06.2021
2019 0.08421 0.0799995 30.06.2020
2018 0.08421 0.0799995 16.05.2019
2017 0.073684 0.0699998 12.06.2018
2016 0.05263 0.0499985 19.05.2017
2014 0.042105 0.04 28.05.2015
2013 0.042105 0.039999 02.06.2014
2012 0.03 0.0285 14.06.2013
 

Разпределение на акционерен капитал

КЕМП АД 37.71%
Индустриален капитал холдинг 33.42%
ЗУПФ Алианц България 6.64%
Бисер Цветанов Иванов 4.89%
 

Участия в други компании

Холдинг "Индустриален капитал" АД 10.22%
Балкарс консорциум ООД 0.00%