Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Октомври 2022
 
05 Юли 2022 10:12 1.970 0.280 (16.57%)

ЦБА Асет Мениджмънт АД (CBAM / C81)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Консултации по управление и стопанска дейност.
Борсов код: CBAM / C81Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100064077Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 104672605Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр.Дебелец 5030, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”
Телефони062/601241
Факс062/601247
E-mailv.tarnovo@cba.bg
Сайт на компаниятаwww.cbaamg.com
 
Общ брой акции 2 020 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 15
Ръководство Красимир Гърдев, Изпълнителен директор
Надежда Владева, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Надежда Владева
Красимир Гърдев
Атанас Кънчев
Директор за връзки с инвеститорите Бисерка Божкова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.2599 0.2469 30.06.2022
 

Разпределение на акционерен капитал

Радослав Владев 35.46%
Красимир Гърдев 35.00%
Ивайло Маринов 7.82%
 

Участия в други компании

ЦБА Свищов ЕООД 100.00%
ЦБА Франчайз ЕООД 100.00%
"ЦБА Логистика" ЕООД 100.00%
"ЦБА Търговия" ЕООД 100.00%
Радомира 2006 ЕООД 100.00%
ЦБА БЪЛГАРИЯ ООД 22.00%