Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
11 Декември 2023 16:21 11.000 0.100 (0.90%)

Българска фондова борса АД (BSE / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.
Борсов код: BSE / BSOПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100016978Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 030412611Принадлежност към индекс: BG TR30, Sofix, BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Три уши № 6, ет.5
Телефони(+359 2) 937 09 34
Факс(+359 2) 937 09 46
E-mailbse@bse-sofia.bg
Сайт на компаниятаwww.bse-sofia.bg
 
Общ брой акции 6 582 860
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Маню Моравенов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Радослава Масларска
Маню Моравенов
Асен Ягодин
Васил Големански
Христина Пендичева
Директор за връзки с инвеститорите Миглена Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 1.04 0.988 29.06.2023
2021 0.55 0.5225 12.10.2021
2021 0.4826 0.45847 30.06.2022
2020 0.08 0.076 24.06.2021
2019 0.0306 0.02907 30.07.2020
2018 0.03155 0.0299725 18.06.2019
2017 0.01566 0.014877 18.06.2018
2016 0.0048 0.00456 07.04.2017
2013 0.11208171 0.10647762 03.06.2014
2012 0.0733 0.069635 09.05.2013
2011 0.04772 0.045334 20.06.2012
 

Разпределение на акционерен капитал

Министерство на финансите 50.05%
Други юридически лица 20.56%
Инвестиционни посредници и търговски банки 15.89%
Физически лица 13.50%
 

Участия в други компании

СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД 100.00%
CEE Линк ДОО 33.33%
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 6.61%