Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
08 Февруари 2024 10:49 43.000 0.000 (0.00%)

ХипоКредит АД (9RTD / BHCB5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество.
Борсов код: 9RTD / BHCB5Пазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100038079Сектор: -
БУЛСТАТ: 131241783Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1113, бул. Цариградско шосе 14
Телефони02/9704949
Факс02/9704939
E-mailoffice@creditex.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 6 000
Номинал на 1 акция709.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Емилия Аспарухова Любенова, Изпълнителен директор
Ивайло Живков Ботев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Константина Панталеева Данева
Емилия Аспарухова Любенова
Ариел Хасон
Ивайло Живков Ботев
Мария Димитрова Цукровска
Валентин Ангелов Гълъбов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

Хипокапитал АДСИЦ 70.00%