Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
Спряна от търговия на 10.08.2010.

Уеб финанс холдинг АД (9M7A / BFINC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Уеб Финанс Холдинг АД (предишно наименование Финанс Консултинг" АД) е българска компания с основен предмет на дейност: Консултация и управление на дългови портфейли, факторинг, фючърси; Управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи и др. права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление.
Борсов код: 9M7A / BFINCПазар: Неофициален пазар на облигации
ISIN: BG2100022057Сектор: -
БУЛСТАТ: 103765841Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул.Тодор Александров № 141, ет. 9
Телефони(+359 2) 816 43 7
Факс(+359 2) 932 71 01
E-mailoffice@webfinanceholding.com
Сайт на компаниятаwww.webfinanceholding.com
 
Общ брой акции 7 000
Номинал на 1 акция250.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Калин Митков Митев и Димитър Илиев Жилев - заедно
Членове на управителен орган Калин Митков Митев
Димитър Илиев Жилев
Директор за връзки с инвеститорите Румен Горанов Цонков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

ПХЛ Груп АД 100.00%
 

Участия в други компании

ЖЗК "Съгласие" ЕАД 100.00%
"Супер Боровец Пропъри Инвестмънт" АД 100.00%
"Контрол и инженеринг" ЕАД 100.00%
Съгласие инс Брокер ЕООД 100.00%
БТМ Консулт ЕООД 100.00%
Медийна група Черно море ЕООД 100.00%
"Конкорд Асет Мениджмънт" 99.99%
Съгласие Асет Мениджмънт АД 82.00%
АВС Финанс АД 82.00%
"Супер Боровец Пропърти Фонд" АДСИЦ 76.85%
Инфосток АД 66.67%
ЗК Итил, Казан 20.00%
ЧПБ Тексим АД 19.97%
ПОК Съгласие АД 19.00%