Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
10 Септември 2021 14:20 25.400 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (FCAD / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина и др.
Борсов код: FCAD / 5FCПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100016119Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 201624613Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул.Княгиня Мария Луиза № 19, ет. 1, ап.офис 5
Телефони02/8157510
Факс02/9816964
E-mailird@futures-capital.com;
Сайт на компаниятаwww.futures-capital.com;
 
Общ брой акции 420 500
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Михаил Димитров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Стойно Стойнов
Михаил Димитров
Атанас Кънчев
Директор за връзки с инвеститорите Надежда Асенова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Юшри Башир 99.99%
Стефан Марков Гугушев 0.00%
 

Участия в други компании