Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
27 Ноември 2023 11:08 103.000 0.000 (0.00%)

Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A / 3D4A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и покупка на стоки или други вещи, с цел продажба в първоначален или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; рекламна, комисионна дейност; сделки с интелектуална собственост; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; отдаване под наем на собствени на дружеството недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
Борсов код: 3D4A / 3D4AПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100014187Сектор: -
БУЛСТАТ: 204372726Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Братя Бъкстон №40
Телефони(+359) 898 495 401
Факс
E-mailinfo@development-assets.com
Сайт на компаниятаwww.development-assets.com
 
Общ брой акции 22 000
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Дима Шаранкова
Членове на управителен орган Дима Шаранкова
Биляна Вълкова
Майя Пенева
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании