Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
25 Юни 2024 15:41 25 200.000 200.000 (0.80%)

ВФ Алтърнатив АД (VFAL / 2YH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Управление на предприятия, извършване на инвестиции и търговски сделки, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, предоставяне на консултантски услуги по инвестиционни и търговски сделки, извършване на консултации в областта на финансите и управление на предприятия, маркетингови, инвестиционни и финансови анализи както и всякакви други дейности незабранени от закона. Акциите на дружеството се предвижда да се търгуват на регулиран пазар.
Борсов код: VFAL / 2YHПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100004198Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 204692929Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Г.С.Раковски №193, вх. А, ет. 1, ап.2
Телефони(+359 2) 448 60 20
Факс(+359 2) 448 60 20
E-mailcontact@vfalternative.com
Сайт на компаниятаwww.vfalternative.com
 
Общ брой акции 499
Номинал на 1 акция10 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Стефан Павлов
Членове на управителен орган Стефан Павлов
Катерина Боева
Марио Панков
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании