Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 29 Март 2023
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZAG-FIN25 Август 2022 17:56

Финансови отчети
към дата: 30.06.2022 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. и отчет по облигационна емисия

"Загора Фининвест" АД представя финансовите резултати на Групата към 30.06.2022 г. и отчета по облигационната емисия на дружеството.