Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZAG-FIN27 Май 2022 16:12

Финансови отчети
към дата: 31.03.2022 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г. и отчет по облигационна емисия

"Загора Фининвест" АД представя консолидирания отчет на групата към 31.03.2022 г. и отчета по облигационната емисия на дружеството.