Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 3 Декември 2022
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZAG-FIN29 Април 2022 15:04

Финансови отчети
към дата: 31.12.2021 г.; вид: консолидиран, одитиран;

Годишен консилидиран финансов отчет за 2021 г.

"Загора Фининвест" АД оповестява консолидирания финансов отчет на групата за 2021 г.