Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Март 2023
 
(%)

Варвара термал вилидж АДСИЦ (VARVARA-NL / VARVARA-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

VARVARA-NL10 Март 2023 11:08

Вътрешна информация

Уведомление за замяна на банката - депозитар

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
В изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламент относно пазарната злоупотреба, Ви уведомяваме, че с решение от 9 март 2023 г., КФН одобри замяната на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка – депозитар на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, по решение на Съвета на директорите на дружеството от 27.02.2023 г.

Прикачени файлове
Uvedomlenie-BD-Teksim_signed.pdf