Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Юни 2023
 
31 Май 2023 11:21 4.940 0.000 (0.00%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

LACH28 Септември 2018 17:31

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.” 2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.” 3. Вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2018 г. Проект за решение: „Общото Събрание изплаща на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 213 196 за първата половина на 2018 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10. 4. Разни

Прикачени файлове
vpisvane TR.doc
vpisvane TR.doc