Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSTR18 Август 2021 19:15

Общо събрание на акционерите

Покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.09.2021 г.

Дневен ред на ОСА, насрочено за 28.09.2021 г.:
1. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2020 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2020 г.;
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2020 г.;
7. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му през 2020 г.;
8. Освобождаване от длъжност на ликвидатора на Дружеството и избор на нов ликвидатор на Дружеството;
9. Удължаване на срока на ликвидация на Дружеството;
10. Промяна в състава на одитния комитет на Дружеството;
11. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;
12. Разни.